Varausehdot

Vuokrausehdot

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen samalla kertaa.

Varaus- ja maksuehdot

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (25 % mökin vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä (7 vrk laskun päiväyksestä) tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuokra-ajan alkua. Mikäli varauksen alkuun on aikaa 3 viikkoa tai vähemmän, maksetaan koko summa kerralla.

Varauksen peruuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköpostilla). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun Niklandia on saanut tiedon peruutuksesta. Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varaus perutaan alle 21 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko mökin hinta. Jos varattu mökki saadaan myytyä toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu. Jos peruutus johtuu asiakkaan äkillisestä sairastumisesta (lääkärintodistus esitettävä) tms., vuokra palautetaan ennakkomaksua lukuun ottamatta. Mikäli peruutus tapahtuu vuokra-aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Vuokranantajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Niklandia voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli maksut tai maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa. Peruutuksesta Niklandia ilmoittaa aina erikseen asiakkaalle. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, maksuja ei palauteta.

Oleskelu kohteessa

Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen ilmoittamanaan saapumisajankohtana. Viikkovuokrauksessa vaihtopäivät ovat joko sunnuntai tai maanantai. Mökki on käytettävissä tulopäivänä klo 15 alkaen ja luovutus lähtöpäivänä klo 12 mennessä. Viikonloppuvarauksissa mökki on käytettävissä perjantaista klo 13 sunnuntaihin klo 15 asti. Majoituskortti on mökin pöydälle. Siihen täytetään kaikkien majoittuvien henkilöiden henkilötiedot. Majoituskortin voi palauttaa täytettynä Niklandian info-mökille. Jos ovi on lukossa, sen voi jättää ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon. Vuokra sisältää mökin varusteineen (kalusteet, astiat, sähkö, polttopuut, patjat, peitot ja tyynyt). Lisäpalvelut, kuten palju, savusauna, kaasupullo, liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokrahintaan, mutta niitä vuokrataan erikseen. Mökin siivouksesta vuokra-aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole tehty tai se on tehty puutteellisesti, jolloin Niklandia joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on Niklandialla oikeus periä siivouksesta 50 euroa /siivoustunti. Siivouksen voi erikseen tilata varauksen yhteydessä, jolloin hinta on mökistä riippuen 50-90 euroa. Mökkiä voi käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on yleisesti ilmoitettu tai sovittu mökkiä varattaessa. Teltan tai asuntovaunun käyttö ja avotulen teko mökin tontilla ilman Niklandian lupaa on kielletty. Tupakointi ja lemmikkieläimet ovat kiellettyjä sisätiloissa.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokratulle kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Mahdollisesta vahingon aiheutumisesta on ilmoitettava viipymättä. Niklandia ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne), joka ei ole Niklandiasta johtuva, ja jonka seurauksia Niklandia ei kohtuudella voinut estää. Niklandia ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset

Kaikki kohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden ilmaannuttua ja varauksen aikana Niklandialle puhelimitse tai sähköpostilla. Puh 040 8244153 ja sähköpostiosoite: niklandia@niklandia.fi